รายชื่อทีมกุมารแพทย์

ชื่อ : ศ.นพมนตรี ตู้จินดา
Montri Tuchinda, M.D.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,Dip.Am.B. of Pediatrics,Dip.Am.B. of Allergy & Immunology, วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์และสาขาโรคภูมิแพ้

ความเชี่ยวชาญ
โรคภูมิแพ้และภูิมิต้านทาน

วันที่ออกตรวจ
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
  17-19 น.           

หมายเหตุ *
ชื่อ : พลโท พญ.สุรีย์พร คุณาไทย
Sureeporn Kunathai, M.D.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.กุมารเวชศาสตร์ ว.ว.กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ อ.ว.กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว

ความเชี่ยวชาญ

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in E:\Inetpub\vhosts\chaophyachildrenhospital.com\httpdocs\pages\doctor.php on line 136
โรคภูมิแพ้และภูิมิต้านทาน

วันที่ออกตรวจ
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
17-20 น.             

หมายเหตุ * เข้าตรวจโดยการนัดสัปดาห์ที่ 1 และ 3
ชื่อ : ผศ.พญ.อรุณ วงษ์จิราษฎ์
Ass.Prof.Dr.Arun Vongjirad

ประวัติการศึกษา
พ.บ., Dr.Med., อ.ว.กุมารเวชศาสตร์ อ.ว.เวชศาสตร์โรคไต อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว

ความเชี่ยวชาญ
โรคไตในเด็ก

วันที่ออกตรวจ
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
13-20 น.  06-12 น.    06-12 น.  06-17 น.    08-13 น. 

หมายเหตุ *
ชื่อ : พ.ญ.ศรีจันทร์ จิตตนูนท์
Srichan Jittanoonta, M.D.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,Pediatrics Training from Brooklyn General Hospital,New York อ.ว.กุมารเวชศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ
กุมารแพทย์

วันที่ออกตรวจ
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
09-15 น.    09-15 น.    09-15 น.     

หมายเหตุ *
ชื่อ : น.พ.นริศ ฉันท์เรืองวณิชย์
Narit Chanruahgvanich, M.D.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.กุมารเวชศาสตร์ อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว

ความเชี่ยวชาญ
กุมารแพทย์

วันที่ออกตรวจ
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
08-17 น.  08-17 น.  08-17 น.  08-17 น.  08-17 น.    08-13 น. 

หมายเหตุ *
ชื่อ : พ.ญ.ณกุล วิจักขณา
Nakul Vijakkhana, M.D.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.กุมารเวชศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ
กุมารแพทย์

วันที่ออกตรวจ
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
          14-19 น.   

หมายเหตุ * เข้าตรวจสัปดาห์ที่ 2 และ 4
ชื่อ : พ.ญ.ภารวี กตเวทิน
Paravee Katavetin,M.D.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.กุมารเวชศาสตร์,อ.ว.กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม, Research Fellow in Molecular Endocrinology, National Research Institute for Child Health and Development, Tokyo, Japan. Visiting Pediatric Endocrinologist and Research Fellow in Pediatric Endocrinology, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA.

ความเชี่ยวชาญ
สาขาต่อมไร้ท่อ

วันที่ออกตรวจ
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
          09-12 น.   

หมายเหตุ *
ชื่อ : พ.ญ.ณฐวรรณ ศิริพงศ์ปรีดา
Natawan Siripongpreeda,M.D.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.กุมารเวชศาสตร์, ว.ว.กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ, ว.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว

ความเชี่ยวชาญ
โรคติดเชื้อในเด็ก

วันที่ออกตรวจ
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
08-20 น.  08-15 น.  08-17 น.  08-17 น.    10-18 น.   

หมายเหตุ *
ชื่อ : รศ.พญ.สุวรรณี พันเจริญ
Asso.Prof.Dr.Suwannee Phancharoen

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.กุมารเวชศาสตร์, Certificate Pediatric Neurology, Canada อ.ว.กุมารเวชศาสตร์,ประสาทวิทยา

ความเชี่ยวชาญ
โรคระบบประสาทและสมองในเด็ก

วันที่ออกตรวจ
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
          08-12 น.   

หมายเหตุ *
ชื่อ : น.พ.สัญชัย เชื้อสีห์แก้ว
Sunchai Churesikaew, M.D.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,อนุมัติบัตรกุมารเวชศาสตร์, Dip Am.B of Pediatrics,Certificate of Pediatric Endocrinology

ความเชี่ยวชาญ
สาขาต่อมไร้ท่อ

วันที่ออกตรวจ
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
            09-15 น. 

หมายเหตุ *

1 2 3 Next
 
     
   
     
  โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทร.02-434-1111,02-434-0117,02-884-7000