บทความและสาระน่ารู้
ภาวะซึมเศร้าในเด็ก

                เด็กๆ ก็เศร้าได้ เศร้าและเสียใจเป็นอารมณ์และความรู้สึกที่ปกติก็เกิดขึ้นได้ แต่ถ้าเกินปกติ หรือเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้าแล้วจะทราบได้อย่างไร

                ในเด็กและวัยรุ่นนั้น การแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมต่างๆ อาจไม่ตรงไปตรงมาเหมือนวัยผู้ใหญ่ ถ้ามีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นในวัยเด็ก ลักษณะพฤติกรรมอาจจะไม่ใช่ซึม เฉื่อยาชา หรือร้องไห้บ่อยๆ แต่อาจเป็นลักษณะของพฤติกรรมที่ต่างออกไปจากเดิม ถดถอยลงไป หรือ พฤติกรรมดื้อ ต่อต้าน ก้าวร้าวก็ได้ หรือมีพฤติกรรมที่ไม่น่าพอใจตามมา อาจเพียงเพื่อเรียกให้ทุกคนมาสนใจและเอาใจใส่มากขึ้น เช่น ลักขโมย พูดปด หนีเรียน  ดังนั้น ถ้าพบปัญหาดังกล่าวแล้ว การดุด่าว่ากล่าวอย่างเดียว โดยไม่หาสาเหตุแน่นอนที่อยู่เบื้องลึกแล้ว การช่วยเหลืออาจเป็นเพียงการแก้ปัญหาปลายทางและไม่ครบวงจร

                ปัญหาพฤติกรรมไม่ดีต่างๆ ควรทำการตรวจสอบ และรักษาให้ตรงต้นเหตุ ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่าย จำเป็นต้องร่วมมือกันอย่างดีทุกฝ่าย

                ทั้งนี้ถ้าได้รับการรักษาแล้ว จะลดปัญหาพฤติกรรมดังกล่าวลงได้ สรุปคือ ต้องใช้ความเข้าใจและให้เวลาในการในการที่จะช่วยปรับแก้พฤติกรรมต่างๆ หากสงสัยว่าปัญหาพฤติกรรมที่พบในบุตรหลายของท่าน เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าหรือไม่ สามารถพบพูดคุยปรึกษากับจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกันได้ค่ะ 
     
   
     
  โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทร.02-434-1111,02-434-0117,02-884-7000